به سایت گالری والی خوش آمدید

مژگان والی پور در سال ۱۳۷۱ نگارخانه والی را تاسیس کرد؛ نقش آفرینی در توسعه هنر ایران، ارائه شایسته آثار نخبگان هنری، شناسایی استعدادهای نوجو و رونق افزایی به اقتصاد هنر چهار رکن اساسی شکل گیری گالری والی ست. ادامه

نمایشگاه های جدید

در حال بارگزاری

پس از 20000 هرتز دی ماه 1396

پس از 20000 هرتز دی ماه 1396

دوپامین آذرماه 1396

دوپامین آذرماه 1396

مفاعول آبان ماه 1396

مفاعول آبان ماه 1396

پارادوکس مهرماه 1396

پارادوکس مهرماه 1396

هنرمندان جدید

در حال بارگزاری

حامده مشیتی

حامده مشیتی

سارا واصف نیا

سارا واصف نیا

بهزاد بزرگی

بهزاد بزرگی

اسفندیار پورمقدم

اسفندیار پورمقدم