به سایت گالری والی خوش آمدید

مژگان والی پور در سال ۱۳۷۱ نگارخانه والی را تاسیس کرد؛ نقش آفرینی در توسعه هنر ایران، ارائه شایسته آثار نخبگان هنری، شناسایی استعدادهای نوجو و رونق افزایی به اقتصاد هنر چهار رکن اساسی شکل گیری گالری والی ست. ادامه

نمایشگاه های جدید

در حال بارگزاری

آثار رضا علینوری

آثار رضا علینوری

نقاشی های محمد فدوی

نقاشی های محمد فدوی

رد سالهای بی قراری

رد سالهای بی قراری

درباره نقاشی اردیبهشت ماه 1397

درباره نقاشی اردیبهشت ماه 1397

هنرمندان جدید

در حال بارگزاری

پریسا شبانی

پریسا شبانی

رضا علینوری

رضا علینوری

محمد فدوی

محمد فدوی

حامده مشیتی

حامده مشیتی