هشدار با تکرار رنگ‌های یک شکل در بوم‌های مختلف

هشدار با تکرار رنگ‌های یک شکل در بوم‌های مختلف
استفاده حقیقت از رنگ‌های تند در پوشش کاراکترها با صورت‌های پاک شده زیر لایه‌های رنگ در نخستین گام ذهن را به سمت اعتراضی زنانه نسبت به وضعیت اجتماعی او سوق می‌دهد؛ اما به نظر می‌رسد او با خلق این فضا بیشتر بیان و اعتراضی شخصی نسبت به عملکرد خود زن دارد. او تزیین‌ها و آرایش‌های مصنوعی را در خلق آثارش به وسیله رنگ‌های غالب از بین می‌برد به گونه‌ای که رنگ‌هایی که در لایه‌های رویی اثر نقش بسته بی‌واسطه از دل همان لایه‌های تزیین شده زیرین سر برآورده است و این وجه تکنیکال و فرمی عمق بیشتری به آثار این هنرمند بخشیده است. آثاری که علیرغم وجوه عمومی که دارند به شدت بیانگر احساسات شخصی و انفرادی هنرمند است، حتی زمانی که تعداد فیگورها در یک تابلو به چشم می‌خورد می‌توان همه آن‌ها را نماینده یک اثر دانست.

منبع : هنر انلاین