لذت‌های انسان معاصر تا اجسامی که جان یافته‌اند

لذت‌های انسان معاصر تا اجسامی که جان یافته‌اند
مژده اتراک نقاشی‌های خود را با عنوان "دوپامین" در گالری والی به نمایش گذاشته است. نقوش هندسی دایره شکلی که بر روی بوم‌های بزرگ نقش بسته‌اند یادآور طرح‌های ماندالا (طرح‌های هندسی در ادیان بودا و هندو) هستند که به عنوان نمادی برای جهان هستی شناخته می‌شود. ماندالا با دایره‌های تو در تو نمادی از تمرکز و جستجو در خویشتن است.

آثار اتراک گرچه در نگاه نخست شباهتی با اشکال متقارن هندسی ماندالا دارد، اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان تکرار نشانه‌هایی از زندگی مادی را در آنها دید. شکلات، بستنی، غذا و حتی لوگوی برندهای مطرح پوشاک از جمله نمادهایی هستند که در این آثار تکرار شده‌اند. در این آثار انسان به جای رسیدن به خودشناسی، با لذت‌های زندگی مواجه می‌شود که گاه وسیله‌ای برای گریز از روزمرگی هستند و گاه به هدف اصلی او برای زندگی تبدیل می‌شوند.

عنوان نمایشگاه برگرفته از نام هورمون مغزی است که انگیزه لازم برای انجام هر کاری را در انسان ایجاد می‌کند. اتراک در این مجموعه انگیزه‌های انسان معاصر را در قالبی دیگر نمایش داده و لذت‌های زندگی را گاه با رنگ‌هایی زیبا و درخشان و گاه در سیاهی و تیرگی نمایش داده است. لذت‌هایی که نبود آنها زندگی را یک‌نواخت می‌کند و وابستگی به آنها انسان را از اهداف اصلی زندگی دور می‌کند.