valiartgallery
valiartgallery
valiartgallery
valiartgallery

درباره نگارخانه والی

مژگان والی پور در سال 1371 نگارخانه والی را تاسیس کرد؛
نقش آفرینی در توسعه هنر ایران، ارائه شایسته آثار نخبگان هنری، شناسایی استعدادهای نوجو و رونق افزایی به اقتصاد هنر چهار رکن اساسی شکل گیری گالری والی ست.
دیری نپایید گالری والی با برگزاری مستمر و حرفه ای نمایشگاه های هنری از طیف های گوناگون هنرمندان، به جایگاههای تثبیت شده در جامعه فرهنگ و هنر ایران دست یافت؛ نام های بلند آوازه و پر افتخار هنر ایران از روی دیوارهای گالری والی معرفی شدند و جوانان نوآوری جریان های نوظهور هنری را در همین نگارخانه بازتاب دادند.
نگارخانه والی از سال سوم تاسیس با هدف اعتلای هنر ایران و باز معرفی پتانسیل های شگرف فرهنگ ایرانی، در آوردگاههای بین المللی متعددی حضور یافت، اکسپوها، بی نال ها و به خصوص حراجی های معتبر کریستیز، بونامز، ساتبیز... از این جمله اند.
مشارکت جویی و همگرایی برای خلق اتفاقات ملی جریان ساز یکی از رویکردهای همیشگی گالری والی ست؛ سه نمونه موفق و ماندگار : تاسیس موسسه فرهنگی هنری ماه مهر، فروش سال هنرهای تجسمی هفت نگاه و پنج دوره حراج تهران هر یک با حضور گالری والی در کنار بخش های خصوصی نخبه گرا، برگ هایی طلایی بر هنر ایران علاوه کرده است.

valiartgallery